ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  
   

  ค้นหา : *** หมายเหตุ : เลือกปีการศึกษาที่คุณต้องการค้นหา
 
 
   
รายงานภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH  
รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม
   นศ.เข้าร่วมแข่งขันเจ๊ตสกี  โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 15 ตุลาคม 2552
   นักเรียนรับรางวัล  โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 15 ตุลาคม 2552
   กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2552  โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 15 ตุลาคม 2552
   กิจกรรมปัจฉิมแผนกคอมพิวเตอร์  โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 15 ตุลาคม 2552
   A-TECH FAIR 2009  โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 15 ตุลาคม 2552
   A-TECH FAIR 2009 and Concert POTATO  โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 15 ตุลาคม 2552
   ประมวลภาพ อนุรักษ์ทะเลไทยเกาะขาม  เกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 14 กันยายน 2552
   ประมวลภาพ กิจกรรมประกวดร้องเพลง  สนามบาส โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 11 กันยายน 2552
   ประมวลภาพ โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  หอประชุมใหม่ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 10 กันยายน 2552
   ประมวลภาพ กิจกรรมอบรมเรื่อง ภาษีอากร  หอประชุมใหม่ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 07 กันยายน 2552
   ประมวลภาพ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือก  หอประชุมใหม่ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 29 สิงหาคม 2552
   ประมวลภาพ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ป่าชายเลน 29 สิงหาคม 2552
   การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 27 สิงหาคม 2552
   กิจกรรมอบรมธรรมะ  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี 17 สิงหาคม 2552
   กิจกรรมวันแม่52  โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 11 สิงหาคม 2552
   การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2552  หอประชุมโรงเรียนเทคโนโลยีอักษรพัทยา 24 เมษายน 2552
   พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 01 มกราคม 2513
   โครงการอบรมจัดทำระบบสอบออนไลน์  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 04 พฤษภาคม 744
 
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017