ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  
   

  ค้นหา : *** หมายเหตุ : เลือกปีการศึกษาที่คุณต้องการค้นหา
 
 
   
รายงานภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH  
รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม
   ค่ายลูกเสือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 15 กุมภาพันธ์ 2562
   รับใบประกาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 12 กุมภาพันธ์ 2562
   กิจกรรม อ.ย.น้อย  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 07 กุมภาพันธ์ 2562
   แนะแนวการศึกษาต่อ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 07 กุมภาพันธ์ 2562
   อบรมอัคคีภัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 07 กุมภาพันธ์ 2562
   ประกวดโครงงานวิชาการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 17 มกราคม 2562
   วันครู  วิทยาลัยเทคโนโลยีอีกษรพัทยา 16 มกราคม 2562
   แนะแนวการศึกษาการเรียนต่อที่ประเทศจีน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอัการพัทยา 19 ธันวาคม 2561
   Happy Day เปิดบ้าน A-tech  วิทยาลัยเทคโนโลยีอัการพัทยา 07 ธันวาคม 2561
   MOU ลงนามความร่วมมือระหว่าง A-tech กับ SE-ED  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 07 ธันวาคม 2561
   กิจกรรมวันชาติ   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 04 ธันวาคม 2561
   ประชุมกรรมการผู้ปกครอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 04 ธันวาคม 2561
   ปัจฉิมนิเทศฝึกงาน  ห้องประชุมนิคมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 03 ธันวาคม 2561
   อบรมวิตามินสมอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 29 พฤศจิกายน 2561
   สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบางละมุง  โรงเรียนบางละมุง 23 พฤศจิกายน 2561
   กิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมลอยกระทง  วัดประชุมคงคา อ.บางละมุง 22 พฤศจิกายน 2561
   บริจาคโลหิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 20 พฤศจิกายน 2561
   ขอแสดงความยินดีกับ อทิตญุต เตียงทองคำ am.1/4 รางวัลชนะเลิศลำดับที่1 รุ่น 85 cc ณ ประเทศมาเลเซีย  ประเทศมาเลเชีย 02 พฤศจิกายน 2561
   นิเทศนักศึกษาฝึกงาน  สถานประกอบการณ์รอบเมืองพัทยา 02 พฤศจิกายน 2561
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  หอประชุมนิคมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 25 ตุลาคม 2561
 
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017