ปัจฉิมนิเทศฝึกงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ออกฝึกงานระหว่าง 24 ก.ย. ถึง 30 พ.ย.
ห้องประชุมนิคมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017