กิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมลอยกระทง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่งนางนพมาศ ในประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมการแสดงบนเวที ในงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันประชุมคงคา อ.บางละมุง
วัดประชุมคงคา อ.บางละมุง เมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017