อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017