อบรมคิดเชิงบวก โดย ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ
คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ เข้าร่วม อบรมคิดเชิงบวก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ เป็นวิทยากรผู้ให้การรับการอบรมให้ความรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561


 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017