อบรมการสร้างสื่อการสอนผ่านระบบ elearning
คณะผู้บริหาร ครู เข้ารับการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมใช้งานประกอบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ที่กำลังจะมาถึง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017