วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH) สถานศึกษาคุณธรรม คุณธรรมอัตลักษณ์ "การมีจิตสาธารณะ" A-TECH สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.
 
 
 • ประวัติวิทยาลัย
 • ผู้บริหาร
 • บุคลากร
 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ
 • ตรา เเละเพลงประจำวิทยาลัย
 • ข้อมูลงานอาคารสถานที่
 • แผนที่ A-TECH และการเดินทาง
 • มาตรฐานการอาชีวศึกษา
 • มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • มาตรฐานวิทยาลัย
 • มาตรฐานแผนกวิชา
 • มาตรฐานแผนกวิชาสามัญ
  •  ประกวดเรียงความ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร หมดเขต 29 พ.ย.61 ส่งผลงานที่ห้องพัฒนา  จากฝ่ายพัฒนา
  •  การขอผ่อนผันทหารสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  จากฝ่ายพัฒนา
  •  เปิดรับสมัครพนักงาน SF CINEMA “เทอร์มินอล 21 พัทยา” สนใจติดต่อ https://goo.gl/u7qd7b  จากฝ่ายสมัครเรียน/งาน
  •  เชิญร่วมและกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพุธที่ 25 ก.ค. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  จากฝ่ายพัฒนา 
  •  เชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนกับชาว A-TECH ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. ณ เทศบาลบางละมุง  จากฝ่ายพัฒนา 
  •  เชิญผู้ปกครอง น.ร. ระดับชั้น ปวช.1 ประชุมพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561  จากฝ่ายวิชาการ/พัฒนาฯ 
  •  ปฏิทินการดำเนินการของนักศึกษาชั้น ปวช.3 และปวส.2 เรื่องการออกฝึกงาน  จากฝ่ายวิชาการ/พัฒนาฯ 
  •  กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบทวิภาคี วันที่ 20 พฤษภาคม 2561  จากฝ่ายพัฒนา 
  •  กำหนดการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ระดับชั้นปวช.1 ภาคปกติ  จากฝ่ายพัฒนา 
  •  เอกสารการใช้งานโปรแกรม SISA-2 สำหรับผู้ปกครอง  จากฝ่ายพัฒนา 
>>>ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เเนวข้อสอบ V-NET
 • คู่มือการเข้าใช้งานระบบ MIS-School
 • คู่มือการเข้าใช้งานระบบ SISA2
 • คู่มือการจัดทำวิจัย 2560
 • คู่มือการเขียนบทคัดย่อ
 • รูปแบบการสอนแบบต่างๆ
 • คู่มือนักเรียน-นักศึกษา
 • คู่มือครูที่ปรึกษา
 • รายงานผลการเยี่ยมบ้าน
 • แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร
 • แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์
 • แบบประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าแผนก
 • แบบประเมินครูโดยผู้เรียน
 • แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ภาพกิจกรรม
                                                                                                                                      กิจกรรมทั้งหมด

 
A-TECH MEDIAS
                                                                                                                     A-TECH CHANNEL
 
 
       
       
       
       
   
       
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017
A-TECH สังคมออนไลน์ A-TECH สังคมออนไลน์ A-TECH สังคมออนไลน์ โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3