• วิชาการ/วิชาชีพ
  • พัฒนาฯ/กิจกรรม
  • งานทะเบียน/การเงิน
  • ทุน/กยศ.
  • สมัครงาน
  • อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
 
ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร  ผู้จัดการ
นายภัทรพล  ปลงไสว  ผู้อำนวยการ
นักศึกษาแผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมโครงการ ดิเอ...
เมื่อ  29 09 2559


กิจกรรมจิตอาสา...
เมื่อ  28 09 2559


กิจกรรมศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่...
เมื่อ  24 09 2559


Happy Day...
เมื่อ  21 09 2559