แนะแนวการศึกษาการเรียนต่อที่ประเทศจีน
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และขอทุนเรียนต่อที่ประเทศจีน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอัการพัทยา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017