หลักสูตรที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเปิดสอน ได้แก่
1. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2553
2. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2554
3. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555
4. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556
5. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2557
6. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
7. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559
8. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017